پسری به مادرش گفت اگر بهشت مال توست چرا در دستانت نیست و زیر پایت است

مادر گفت:آن را زمین گذاشتم تا تو را در آغوش بگیرم

به سلامتی همه مادرها❤