.. .🌺بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 🌺


📞📞 الو خدا صدام داری؟!

📞📞 الو خدا ....


            

👇👇👇👇👇👇


                👇👇👇👇👇👇


💐💐💐💐💐💐


💖الــو، خــدا💖

💐

🌍از زمین تماس می گیرم....🌍

💐

🌚جایی پر از آدم هایی که

شب بخیر نگفته خوابشون نـــمی بره، اما ...🌚

💐

😴خودشونو به خواب می زنن تا نماز صبحشونو نخونن!😴

💐

😤جایی که تو خونه سر پدر مادرشون داد می زنن!😤

💐

🙎ولی میان پُست میذارن :

سلطان غم مادر!!!💑

💐

الو خدا؟؟؟📞📞📞📞

صدام میاد؟؟📞📞📞📞📞


💐

🙏اینجا همه دم از حق و ناحق میزنن 🙏

💐

😏ولی خودشون زیر پا گذاشتن 

حق بقیه رو زرنگی می دونن!!😏

💐

🚕حتی شده توی صد تومن بقیه پول تاکسی ....

تهمت،غیبت ؛ دروغ ...💰

💐

الو خدا؟؟؟📞📞📞📞

💐

🏊کمک بفرست 

ما داریم غرق می شیم توی گناه...

ما ازت دور شدیم...🏃

💐

😯این شهر ها بوی فراموشی گرفته...😯

💐

🔊✿و صدایی از پشت خط گفت:🔊

♡❤ قُلْ یَعِبَادِى الَّذِینَ أَسرَفُوا عَلى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِن رَّحْمَةِ من همیشه شما رو می شنوم ومی بینم ورحمتم رو ازشما دریغ نمی کنم بعد اینجاست که آدم شرمش می گیرد...


خدایا ببخش .......